PARWYDYDD

PartitionsDefnyddir llawer iawn o barwydydd Stydiau Metel mewn cartrefi, swyddfeydd, ysgolion, adeiladau trefol ac unedau diwydiannol.

Gellir gofyn amdanynt gyda phriodweddau arbennig ar gyfer amodau Tân, Acwstig, Lleithder neu Lanweithdra, gyda gorffeniad rhag Gwrthdrawiadau hefyd os oes angen, yn ogystal â gorffeniad Glanwaith ar gyfer ceginau a stafelloedd di-haint.

Gellir cynnwys rhannau wedi’u gwydro’n llawn neu’n rhannol, a rhannau gyda bleindiau.