NENFYDAU CROG

Suspended CeilingsMae Red Wharf Developments Ltd yn cyflogi ffitwyr nenfydau gyda llawer o brofiad, lawer ohonynt ag 20 mlynedd neu fwy o wasanaeth.

Gallwn gyflenwi a ffitio’r holl brif fathau o nenfydau, gan gynnwys Armstrong, Ecophon, Rockfon, USG, Burgess a Donn.

Yn ogystal â nenfwd teils crog, rydym yn cyflenwi a ffitio nenfydau Bwrdd Plastr MF gyda llawer o wahanol siapiau a gorffeniadau, a gellir eu dylunio ar gyfer manylebau Acwstig a Thân gyda gorffeniad Glanwaith ar gyfer ceginau a stafelloedd di-haint.

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am nenfydau crog gan Red Wharf Developments Ltd.